POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Radca prawny Natalia Lachowicz prowadząca działalność gospodarczą w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Natalii Lachowicz  jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO, Kancelaria) w zakresie danych związanych z korzystaniem ze strony  https://www.natalialachowicz.pl/.  NIP:7481530659  REGON: 362762229
 2. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem do korespondencji: ul. Rymarska 47/9, 53-206 Wrocław adresem e-mailowym: natalia.lachowicz@kl-kancelaria.pl lub numerem telefonu: 537 819 165.
 4. ADO przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Kancelaria nie przetwarza  danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania, nie udostępnia danych innym podmiotom.
 6. Dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane przetwarzają wyłącznie upoważnione do tego osoby, zgodnie z ich zakresem obowiązków. Nie wykorzystujemy danych w innym celu niż zostały zebrane.
 7. W  stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez radcę prawnego  przysługuje Tobie prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych lub (co do niektórych danych) do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie przez radce prawnego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Formularze kontaktowe:

Formularz zapisu na newsletter – Wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie  w celu dodania  adresu e-mail do bazy subskrybentów  musisz potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyrażasz zgodę na wysyłanie  informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Poprzez zapis na newsletter wyrażasz również zgodę na wykorzystywanie przez Kancelarię  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług kancelarii oraz przedstawiania Tobie informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Twoje sane osobowe  przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po dostarczeniu materiałów, Twoje  dane osobowe  przechowywane są w bazie ADO na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Kancelarię lub produktach osób trzecich polecanych przez Kancelarię.Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, Twoje dane mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na komunikację poprzez newsletter,  oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz kontaktowy – Umożliwia wysłanie wiadomości i kontakt z drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez ADO zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem ADO.

Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym ADO musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na ADO, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem ADO. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem. ADO przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Masz możliwość założenia konta w sklepie internetowym na stronie https://www.natalialachowicz.pl/ i w tym celu powinieneś dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony:
W tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO,  wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. Twoje dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie są jednak nigdzie zapisywane. Poza Stroną Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

 • Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Może to mieć miejsce, gdy świadczymy (lub świadczyliśmy w przeszłości) na Twoją rzecz usługi pomocy prawnej, albo gdy dopiero rozważasz skorzystanie z naszych usług. Możemy skontaktować się z Tobą również w sytuacji, gdy jesteś stroną prowadzonego przez nas postępowania, pracownikiem, współpracownikiem, czy kontrahentem naszego Klienta albo naszym usługobiorcą. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (rt.. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Zawarcie i wykonanie umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami, dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane te zostały zgromadzone
 • Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków. Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się opisanych wyżej obowiązków.
 • Cele archiwalne i dowodowe.Twoje dane mogą być przetwarzane ponadto w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO). Będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Polityka plików cookie.

 1. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Kancelaria  wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies w zakresie, aby strona mogła prawidłowo działać. Dzielą się one na pliki cookies stałe, które jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla Ciebie układzie strony oraz na pliki cookies sesyjne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzysta się z przeglądarki. Znikają one zaraz po zamknięciu strony, są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę Internetową https://www.natalialachowicz.pl/ wyłącznie w celu utrzymania sesji – kiedy odwiedzasz stronę, a także w celu zapewnieniu odpowiedniego wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz.
 3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram. Po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jesteś do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiadasz możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Kancelarii znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
 4. ADO  zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. ADO nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Ciebie w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka.

Kontakt:

W razie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: natalia.lachowicz@kl-kancelaria.pl

tel: 537 819 165